NIA CSIMO conducted a 2-day Basic Skills on Effective Management and Work Attitude and Values Enhancement for District V

"Ang opisina po ng NIA ay bukas para sainyong lahat. Mahalaga po ang mga seminar na ganito para makatulong sa pagpapatakbo ng inyong IA, dahil kapag may problema, kinakailangan po ng lahat ay brainstorming... Yan po ay kalakip sa seminar na ito."

Regional Manager Lauro E. Ballesteros during the conduct of 2-day Basic Skills on Effective Management and Work Attitude and Values Enhancement for District V- assisted IAs on Sept. 28, 2022.